ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Λόγω των πολλών δυνατοτήτων και κινδύνων που πηγάζουν από το Διαδίκτυο, παρακαλούμε να τηρείτε τους γενικούς όρους χρήσης του site μας, που ακολουθούν, τόσο για τη δική σας όσο και για τη δική μας προστασία. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Εμπιστευτικότητας του Διαδικτυακού μας τόπου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Λόγω των συνεχών τεχνικών και νομικών μεταρρυθμίσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε κατά διαστήματα τους υφιστάμενους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε κάθε φορά προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας πότε ενημερώθηκε με την τελευταία έκδοση των όρων. Η πιο πρόσφατη ενημέρωση έγινε τον Αύγουστο του 2010.

COPYRIGHT, ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ολόκληρο το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, γραφικών και αρχείων ήχου και εικόνας, αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, ιδιοκτησία μας. (Παρακαλούμε να δείτε σχετικά, τη δήλωση αναφορικά με τους συνδέσμους κάτω από το No. 3). Το περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς ρητή άδεια μόνο για ιδιωτική χρήση, δηλαδή όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση (downloads, αναπαραγωγές). Οι αλλαγές, οι μεταφράσεις ή άλλη προσαρμογή ή επεξεργασία του περιεχομένου μπορεί να γίνει μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια της Beiersdorf AG.

Απαγορεύεται η παράνομη χρήση ή κατάχρηση κάθε κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων της Beiersdorf AG.

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων πνευματικών δικαιωμάτων μας μπορεί να αποφέρει αστικές ή/και ποινικές κυρώσεις εναντίον σας.  


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αυτή η ιστοσελίδα προορίζεται για χρήση από τους κατοίκους της χώρας που  επιλέξατε στην αρχική οθόνη στο www.liposan.gr μόνο, και σε συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους. Το υλικό σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών, μπορεί να μην είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για οποιαδήποτε τοποθεσία εκτός της εν λόγω δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση που τυχόν προσφορές, προϊόντα ή υπηρεσίες, τα οποία διατίθενται ή επικοινωνούντα μέσω αυτής της ιστοσελίδας, απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας την οποία επιλέξατε, τότε είναι άκυρες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.liposan.gr και επιλέξτε την τοποθεσία σας για να κατευθυνθείτε στον κατάλληλο ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο συγκεντρώθηκαν και επικυρώθηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Παρόλα αυτά δε φέρουμε ευθύνη για την ενημερότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και/ή την ποιότητά τους.

Ο διαδικτυακός μας τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους άλλων παρόχων. Η Beiersdorf AG δε γνωρίζει το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων και δεν παρέχει καμία εγγύηση ή φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για παράνομο περιεχόμενο ή νομικές παραβάσεις από διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Παρόλα αυτά η Beiersdorf AG θα απομακρύνει άμεσα οποιονδήποτε σύνδεσμο άπαξ και επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό του παραβιάζει την υπάρχουσα νομοθεσία.
 
Ο διαδικτυακός τόπος σχεδιάστηκε για να παρέχει γενικές πληροφορίες και δεν αντικαθιστά με κανέναν τρόπο ιατρικές ή επαγγελματικές συμβουλές. Για τέτοιου είδους συμβουλές παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γιατρό ή άλλον ειδικό της επιλογής σας. Η Beiersdorf AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ενέργειες που γίνονται με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. 


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, το κύρος ή η δυνατότητα εφαρμογής κάθε άλλης διάταξης αυτών των όρων θα παραμείνουν ως έχουν.

Εάν θέλετε να καταγγείλετε νομικές παραβάσεις στις ιστοσελίδες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

BEIERSDORF AG
Unnastrasse 48
20253 Hamburg
Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 40 4909-0
Ηλεκτρονική Επικοινωνία